Sjøsettingen av Norges nye polare stolthet, forskningsskipet Kronprins Haakon, ble onsdag markert med en tradisjonell seremoni ved verftet i Italia.

Verftet Fincantieri inviterte til en seremoni hvor direktørene for Havforskningsinstituttet og Norsk Polarinstitutt og rektor for Universitetet i Tromsø klippet snoren som markerte at skipet er sjødyktig. Fincantieri er et globalt selskap med 20 verft i Europa, Nord- og Sør-Amerika og Asia.

– Dette er rene drømmebåten. Det blir verdens beste forskningsfartøy som blir svært fleksibelt og kan brukes til en rekke forskjellige forskningsoppgaver. Fartøyet kan gå i is langt mot nord - eller langt mot sør om ønskelig - og det kan ta utstyr til store dyp. Kronprins Haakon blir svært viktig for Norges ressursovervåkning, sier direktør Sissel Rogne, ifølge Havforskningsinstituttets sider på internett.

Med seg i den norske delegasjonen på sjøsettingsseremonien hadde hun rektor Anne Husebekk ved Universitetet i Tromsø og direktør Jan-Gunnar Winther ved Norsk Polarinstitutt.

Forskningsfartøyet kommer til Norge til høsten for sluttutrustning. 70 prosent av utstyr og instrumentering om bord vil komme fra norske leverandører. Når skipet kommer i drift vil det gi muligheter for kunnskapsinnhenting som langt overgår det som hittil har vært mulig. Dåpen skjer i Tromsø om ett års tid, melder Havforskningsinstituttet.

Les mer om «Kronprins Haakon» her