Regjeringen, med støtte fra Fremskrittspartiet, innfører nye avgifter for norsk fiskerinæring. Dette vekker stor oppsikt i Senterpartiet. Fylkestingsrepresentant, Gunnleif Alfredsen (SP), fremmet derfor et forslag til uttalelse på Fylkestingets mars-samling og fikk gjennomslag for denne.

Alfredsen viser til at det er innført en kontrollavgift på 42 millioner og at det på bakgrunn av vedtak i Stortinget skal legges frem enda en ny avgift på fisk denne våren, på hele 100 millioner kroner.

Senterpartiet mener det er helt uakseptabelt å innføre avgifter på en slik måte, kun med det formål å hente inn penger til statskassen, som det gjøres nå. Dette er en direkte distriktsfiendtlig politikk. Regjeringen, med støtte fra FrP, har besluttet å fjerne den reduserte satsen på CO2-avgiften for fiskeri, med andre ord vil de fase ut kompensasjonsordningen. Ikke nok med det, de har i samme åndedrag foreslått å tredoble CO2-avgiften. Dette vil ramme næringen sterkt, noe Senterpartiet på ingen måte kan akseptere.

Senterpartiet presiserer videre at dette er en målrettet poltikk som flytter verdier bort fra distriktene og kysten – og ut av landet. Senterpartiet reagerer kraftig, sammen med næringen selv som nå mobiliserer mot dette langs hele kysten.

Det er ingen grunn til å pålegge distriktsnæringen særskatter!