Det mener statssekretær Roger Ingebrigtsen. Han sier til avisa Nordlys følgende:

- Jeg registrerer at Aker Seafood og Røkke misliker å være i fiskernæringen i Nord-Norge. Jeg synes vi skal gi ham muligheten til å forlate landsdelen, sier Roger Ingebrigtsen.

Statssekretæren i Nærings- og handelsdepartementet er også medlem i programkomiteen til Arbeiderpartiet. Når komiteen møtes i neste uke vil han legge fram et nytt forslag til kvotereguleringer. Et forslag som går adskillig lengre enn det forslaget som fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen fra samme parti nå har sendt ut på høring. Han understreker at han legger fram forslaget i kraft av å sitte i Arbeiderpartiets programkomite.

- Jeg foreslår å opprette et nasjonalt ressursselskap, sier Ingebrigtsen til avisa i Ishavsbyen.

Han ønsker å utstyre selskapet med midler til å kjøpe tilbake trålkvoter. Og han vil begynne med Røkke og Aker Seafoods trålkvoter i Nord-Norge.

- Det statlige ressursselskapet bør starte med å kjøpe Kjell Inge Røkke sine trålkvoter, så kan han få lov slippe nye aktører inn i næringa, sier Ingebrigtsen.