– Når dette kommer på plass, vil vi få bedre og mer korrekt dokumentasjon. Dette er en milepæl i reformen av ressurskontrollen, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Tiltak mot fiskekrim Fiskeri- og sjømatministeren la tidligere i vinter frem flere nye tiltak mot fiskekrim. Automatiske vekter og systemer var et av tiltakene som ble nevnt. Fiskeridirektoratet og Justervesenet sender forslag om nye krav til automatiske vekter og veiesystemer ved fiskemottak på høring i dag. Du kan lese forslaget her. Henter data direkte All fangst som landes, skal registreres på en landings- eller sluttseddel. Fiskernes kvoter beregnes på bakgrunn av disse sedlene. Derfor er det så viktig at vi kan stole på at opplysningene er korrekte. Med de nye forslagene, vil salgslagene hente data direkte fra bedriftenes veiesystemer. Veiedataene skal også overføres til Fiskeridirektoratet, slik at de kan kontrolleres i ettertid. – Dette er et sjumilssteg fra dagens situasjon, der mottaket registrerer den mottatte fangsten manuelt, uten krav til dokumentasjon, sier Ingebrigtsen. Ble godt mottatt Fiskerikontrolluvalget trakk frem problemet med dagens veiesystem i sin rapport om fremtidens fiskerikontroll. Utvalgets forslag fikk positiv respons da rapporten var ute på høring. – Jeg forventer derfor at forslaget som nå går ut på høring vil bli godt mottatt. Så vil vi måtte komme fram til gode praktiske løsninger for gjennomføringen i dialog med næringa, slik at kravene kan innføres på en mest mulig smidig måte, sier Ingebrigtsen.– Når dette kommer på plass, vil vi få bedre og mer korrekt dokumentasjon. Dette er en milepæl i reformen av ressurskontrollen, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Tiltak mot fiskekrim Fiskeri- og sjømatministeren la tidligere i vinter frem flere nye tiltak mot fiskekrim. Automatiske vekter og systemer var et av tiltakene som ble nevnt. Fiskeridirektoratet og Justervesenet sender forslag om nye krav til automatiske vekter og veiesystemer ved fiskemottak på høring i dag. Du kan lese forslaget her. Henter data direkte All fangst som landes, skal registreres på en landings- eller sluttseddel. Fiskernes kvoter beregnes på bakgrunn av disse sedlene. Derfor er det så viktig at vi kan stole på at opplysningene er korrekte. Med de nye forslagene, vil salgslagene hente data direkte fra bedriftenes veiesystemer. Veiedataene skal også overføres til Fiskeridirektoratet, slik at de kan kontrolleres i ettertid. – Dette er et sjumilssteg fra dagens situasjon, der mottaket registrerer den mottatte fangsten manuelt, uten krav til dokumentasjon, sier Ingebrigtsen. Ble godt mottatt Fiskerikontrolluvalget trakk frem problemet med dagens veiesystem i sin rapport om fremtidens fiskerikontroll. Utvalgets forslag fikk positiv respons da rapporten var ute på høring. – Jeg forventer derfor at forslaget som nå går ut på høring vil bli godt mottatt. Så vil vi måtte komme fram til gode praktiske løsninger for gjennomføringen i dialog med næringa, slik at kravene kan innføres på en mest mulig smidig måte, sier Ingebrigtsen.– Når dette kommer på plass, vil vi få bedre og mer korrekt dokumentasjon. Dette er en milepæl i reformen av ressurskontrollen, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Tiltak mot fiskekrim Fiskeri- og sjømatministeren la tidligere i vinter frem flere nye tiltak mot fiskekrim. Automatiske vekter og systemer var et av tiltakene som ble nevnt. Fiskeridirektoratet og Justervesenet sender forslag om nye krav til automatiske vekter og veiesystemer ved fiskemottak på høring i dag. Du kan lese forslaget her. Henter data direkte All fangst som landes, skal registreres på en landings- eller sluttseddel. Fiskernes kvoter beregnes på bakgrunn av disse sedlene. Derfor er det så viktig at vi kan stole på at opplysningene er korrekte. Med de nye forslagene, vil salgslagene hente data direkte fra bedriftenes veiesystemer. Veiedataene skal også overføres til Fiskeridirektoratet, slik at de kan kontrolleres i ettertid. – Dette er et sjumilssteg fra dagens situasjon, der mottaket registrerer den mottatte fangsten manuelt, uten krav til dokumentasjon, sier Ingebrigtsen. Ble godt mottatt Fiskerikontrolluvalget trakk frem problemet med dagens veiesystem i sin rapport om fremtidens fiskerikontroll. Utvalgets forslag fikk positiv respons da rapporten var ute på høring. – Jeg forventer derfor at forslaget som nå går ut på høring vil bli godt mottatt. Så vil vi måtte komme fram til gode praktiske løsninger for gjennomføringen i dialog med næringa, slik at kravene kan innføres på en mest mulig smidig måte, sier Ingebrigtsen.
– Når dette kommer på plass, vil vi få bedre og mer korrekt dokumentasjon. Dette er en milepæl i reformen av ressurskontrollen, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Tiltak mot fiskekrim Fiskeri- og sjømatministeren la tidligere i vinter frem flere nye tiltak mot fiskekrim. Automatiske vekter og systemer var et av tiltakene som ble nevnt. Fiskeridirektoratet og Justervesenet sender forslag om nye krav til automatiske vekter og veiesystemer ved fiskemottak på høring i dag. Du kan lese forslaget her. Henter data direkte All fangst som landes, skal registreres på en landings- eller sluttseddel. Fiskernes kvoter beregnes på bakgrunn av disse sedlene. Derfor er det så viktig at vi kan stole på at opplysningene er korrekte. Med de nye forslagene, vil salgslagene hente data direkte fra bedriftenes veiesystemer. Veiedataene skal også overføres til Fiskeridirektoratet, slik at de kan kontrolleres i ettertid. – Dette er et sjumilssteg fra dagens situasjon, der mottaket registrerer den mottatte fangsten manuelt, uten krav til dokumentasjon, sier Ingebrigtsen. Ble godt mottatt Fiskerikontrolluvalget trakk frem problemet med dagens veiesystem i sin rapport om fremtidens fiskerikontroll. Utvalgets forslag fikk positiv respons da rapporten var ute på høring. – Jeg forventer derfor at forslaget som nå går ut på høring vil bli godt mottatt. Så vil vi måtte komme fram til gode praktiske løsninger for gjennomføringen i dialog med næringa, slik at kravene kan innføres på en mest mulig smidig måte, sier Ingebrigtsen.– Når dette kommer på plass, vil vi få bedre og mer korrekt dokumentasjon. Dette er en milepæl i reformen av ressurskontrollen, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Tiltak mot fiskekrim Fiskeri- og sjømatministeren la tidligere i vinter frem flere nye tiltak mot fiskekrim. Automatiske vekter og systemer var et av tiltakene som ble nevnt. Fiskeridirektoratet og Justervesenet sender forslag om nye krav til automatiske vekter og veiesystemer ved fiskemottak på høring i dag. Du kan lese forslaget her. Henter data direkte All fangst som landes, skal registreres på en landings- eller sluttseddel. Fiskernes kvoter beregnes på bakgrunn av disse sedlene. Derfor er det så viktig at vi kan stole på at opplysningene er korrekte. Med de nye forslagene, vil salgslagene hente data direkte fra bedriftenes veiesystemer. Veiedataene skal også overføres til Fiskeridirektoratet, slik at de kan kontrolleres i ettertid. – Dette er et sjumilssteg fra dagens situasjon, der mottaket registrerer den mottatte fangsten manuelt, uten krav til dokumentasjon, sier Ingebrigtsen. Ble godt mottatt Fiskerikontrolluvalget trakk frem problemet med dagens veiesystem i sin rapport om fremtidens fiskerikontroll. Utvalgets forslag fikk positiv respons da rapporten var ute på høring. – Jeg forventer derfor at forslaget som nå går ut på høring vil bli godt mottatt. Så vil vi måtte komme fram til gode praktiske løsninger for gjennomføringen i dialog med næringa, slik at kravene kan innføres på en mest mulig smidig måte, sier Ingebrigtsen.
– Når dette kommer på plass, vil vi få bedre og mer korrekt dokumentasjon. Dette er en milepæl i reformen av ressurskontrollen, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Tiltak mot fiskekrim Fiskeri- og sjømatministeren la tidligere i vinter frem flere nye tiltak mot fiskekrim. Automatiske vekter og systemer var et av tiltakene som ble nevnt. Fiskeridirektoratet og Justervesenet sender forslag om nye krav til automatiske vekter og veiesystemer ved fiskemottak på høring i dag. Du kan lese forslaget her. Henter data direkte All fangst som landes, skal registreres på en landings- eller sluttseddel. Fiskernes kvoter beregnes på bakgrunn av disse sedlene. Derfor er det så viktig at vi kan stole på at opplysningene er korrekte. Med de nye forslagene, vil salgslagene hente data direkte fra bedriftenes veiesystemer. Veiedataene skal også overføres til Fiskeridirektoratet, slik at de kan kontrolleres i ettertid. – Dette er et sjumilssteg fra dagens situasjon, der mottaket registrerer den mottatte fangsten manuelt, uten krav til dokumentasjon, sier Ingebrigtsen. Ble godt mottatt Fiskerikontrolluvalget trakk frem problemet med dagens veiesystem i sin rapport om fremtidens fiskerikontroll. Utvalgets forslag fikk positiv respons da rapporten var ute på høring. – Jeg forventer derfor at forslaget som nå går ut på høring vil bli godt mottatt. Så vil vi måtte komme fram til gode praktiske løsninger for gjennomføringen i dialog med næringa, slik at kravene kan innføres på en mest mulig smidig måte, sier Ingebrigtsen.