Dermed blir nye Olderhamna fiskeri – og småbåthamn en realitet, skriver folkebladet.no.

Da vil også den gamle moloen i Olderhamna fjernes, i stedet vil det bli bygget to nye moloer. Den ene beregnet på den offentlig eide fiskerihavna med lengde på150 meter. Den andre vil tilhøre en privateid fritidsbåthavn på 245 meter.

– Kystverket og den finske entreprenøren som har fått oppdraget med mudringa av Finnsnesrenna, Wasa Dredging, skal holde et møte for å informere om fremdriftsplanen nå i januar. Ut ifra det jeg har fått signaler om begynner de å sprenge i april/mai, sier styreleder Terje Konradsen i Olderhamna Båthamn til avisen.

Totalt er det behov for rundt 100.000 kubikkmeterstein og kjernemasse til utbygginga av de to nye moloene. En stor del av disse massene skal komme fra utsprenginga i Gisundet, skriver Troms Folkeblads nettutgave.