Ifølge avisa Nordlys ble brannen i maskinrommet raskt slukket, men båten mistet etter dette fremdriften, og trenger assistanse. KV Bison har satt kurs for tråleren, som ligger i Barentshavet.

Vakthavende ved Hovedredningssentralen, Lars Nedrevaag sier to norske trålere ligger i nærheten av den latviske tråleren for å holde beredskap.

- Vi kjenner ikke omstendighetene rundt brannen, annet enn at de ikke trengte assistanse til å slukke. De er fri for fremdrift, og har etter det vi forstår blackout. De har batteribank og nødaggregater, så de har strøm. Vi kommuniserer jevnlig med dem, sier Nedrevaag.

Nedrevaag regner med at KV Bison vil være fremme ved båtens posisjon ved midnatt.

Tråleren har et mannskap på 23. Båtens navn er ennå ikke identifisert av HRS fordi de ennå ikke har fått tak i representanter for det latviske rederiet.

I dette området, rundt 74 grader nord og 36 øst, ligger båten og venter på assistanse. (Kart: Barentswatch)