Fiskere som har fiske som hovedyrke (blad B) er ifølge Fiskeridirektoratets årstall økt fra 9.473 i 2017 til 9.542 fiskere i 2018 (+0,7 prosent), mens antall fiskere som har fiske som biyrke (blad A) er redusert med 8,1 prosent fra 1.834 i 2017 til 1.686 i 2018.

Det var registrert 324 kvinner med fiske som hovedyrke ved utgangen av 2018. Ved utgangen av 2017 var det registrert 311 kvinner med fiske som hovedyrke, melder Fiskeridirektoratet.

Informasjon om alderssammensetningen på registrerte fiskere som har fiske som hovedyrke er relativt stabil fra år til år, men over tid har det vært en økning i andelen eldre fiskere, mens tendensen har vært motsatt for yngre fiskere. Tall for 2018 viser at 20 prosent av registrerte fiskere er under 30 år og 21 prosent er 60 år og eldre.

Fiskeridirektoratets tall går foreløpig ikke ned på kommune- og fylkesnivå. Men det gjør Kyst og Fjords årlige årsoversikt, basert på tallmateriale hentet ut før årsskiftet. Les mer om dette her.