Det førte til at man måtte kaste 700 kilo fiskemasse, som igjen kunne blitt til 2.500 fiskebollebokser. Bedriftens fortjenestemargin på 21.000 kroner kreves nå tilbakeført fra Sortland kommune, melder Vesterålen Online.

Skittent vann

- Sortland kommune er leverandør og har ansvar for å sikre tilførsel av vann med tilfredsstillende kvalitet. Vi mener Sortland kommune er økonomisk ansvarlig for vårt tap i fortjeneste. Vi ber med dette om oppgjør for vårt tap, heter det i et brev til kommunen.

Smuss fra rør

Hva årsaken til forurensingen er vet man ikke helt sikkert, men det kan ha sammenheng med at stort forbruk av vann i Sortland sentrum førte til at smuss ble revet løs fra rør og havnet inn i anlegget til fabrikken.