Med kapital fra tidligere eierskap i oppdrettsnæringa er Leif Inge Karlsen fra Kristiansund en engasjert investor i flere fiskeriforetak. Han eier blant annet 49 prosent av aksjene i rederiet Kenfish Holding AS, der fisker og utflytta Vardøværing Ken Åke Grahn eier resten.

I tillegg eier Leif Inge Karlsen Vardø Fiskeriservice AS, som etablerte seg for et drøyt år siden i Svartnes havn. Mottaket av fisk i Vardø har ennå ikke kommet i gang, og Kenfish-båtene har så langt levert sin fangst hos Nergård Polar i Kjøllefjord. Mottaket i Vardø starter etter planen i mai/ juni, men Karlsen sier til Kyst og Fjord at selskapet ønsker å ha mottak i denne delen av fylket også i fremtiden. Dermed ble det naturlig å se til Skarsvåg etter eierskiftet hos Polar i Kjøllefjord tidligere i år.

Anlegget i Skarsvåg eies av eiendomsselskapet J.B.L Skarsvåg AS, der Johan B. Larsen Eiendom AS fra Lofoten inntil nylig var største eier. Moskenes-selskapet har hatt problemer med drifta i Skarsvåg, og som Kyst og Fjord omtalte i forrige uke, er det nå åpnet konkurs hos driftsselskapet Johan B. Larsen Fisk AS.

Eierskapet i Skarsvåg er imidlertid håndtert via eiendomsselskapet Johan B. Larsen Eiendom AS, som etter Vardø Fiskeriservices inntog sitter med 49 prosent av aksjene i J.B.L Skarsvåg AS.

- Men vi kommer til å øke vår eierandel i J.B.L Skarsvåg AS. Vi har en opsjon på å kjøpe inntil 90,1 prosent av aksjene i selskapet, og den har styret nettopp vedtatt at vi skal benytte oss av, sier Karlsen til Kyst og Fjord.

Det er gjort investeringer i en del driftsutstyr som for eksempel ny kaikran. Men i løpet av de neste to årene varsler Leif Inge Karlsen investeringer i linjer og produksjonsutstyr for mellom 15 og 20 millioner kroner.

Leif Inge Karlsen har klokkertro på at det er mulig å hente ut mer profitt på ferskfisk.

- Det er en nisje for kvalitetsfisk, vi mener det ikke må være volumet som er drivende. Kvotene er jo begrenset, så det handler jo om å få opp prisen per kilo. Konseptet er enkelt og greit å kjøle ned fisken så den har null grader og at alt går rett ut til de best betalende kundene som vil ha blankpakket superkvalitet. Det kan være restauranter eller andre type kunder. Det gir førstehåndspris til fiskerne vesentlig over Råfisklagets minstepris. Skal man lykkes i dette arbeidet må man linke fiskeren til markedet, sier Karlsen, som ønsker å være et godt mottakssted for både Kenfish-båtene og andre som er interessert i å komme til bygda med kvalitetsfisk.

Kjøpte hotellet

Så interessert i å lokke til seg kvalitetsfiskere er Karlsen, at han likegodt slo til og kjøpte hotellet i bygda, som tilfeldigvis lå til salgs på Finn.no.

- Dette gjør vi for å tilby tilreisende fiskere mulighet til å være der over lengre tid, og å ha ting på stell. Eventuelt også for å ha muligheten til å få familien på besøk mens de er der og driver fiske. Vi ønsker å ha et godt tilbud også til de minste båtene, de som ikke ha alt de trenger om bord.

Karlsen ler hjertelig når vi spør om ambisjonene innen reiselivsnæringa.

- Vi skal ikke drive primært med turisme, men vi har kjøpt hotellet for å ha gode forhold for tilreisende fiskere og egne ansatte. Men målet er å ha helårig drift, og alle som vil skal få leie rom her, sier Karlsen.