Erik Jenssen

erik@kystogfjord.no

- Flertallet har vært så interessert i å begrense statsråden at de ikke ser sammenhengene mellom den betydelige strukturering som har skjedd i flåten og den effekten den har for landindustrien, sier Ystmark, som mener sakens innhold går tapt i stortingspolitikernes ønske om å påføre fiskeriministeren et politisk nederlag.

Ikke bare flåte

Sjømat Norge-direktøren er enig i at det er viktig få lagt frem stortingsmeldingen om kvotepolitikken.

- Vi ønsker stortingsmeldinga velkommen, og vi vil være tydelige på at vi må ha et industrifokus som handler om å øke verdiene av det som produseres i Norge. Jeg er sikker på at når vi får en stortingsmelding, så vil den tydeliggjøre at det som har skjedd er bra både for industrien og lokalsamfunnene. Vi må få en fiskeripolitikk som ivaretar også kystsamfunnenes interesser, og ikke bare flåtens interesser, mener Ystmark.

To ulike saker

- Men dette handler vel om to saker, der den ene er en politisk diskusjon om praktisering av deltakerloven, mens saken næringskomiteen nå tar opp kanskje egentlig handler om arbeidsmetoder mellom regjering og storting?

- Ja, og i den første saken, så er jeg trygg på at man faktisk får et flertall for at fiskeindustrien må ha råvaretilgang, og at vi ikke utelukkende kan styre næringa på fiskebåtredernes velsignelse. Og da håper jeg at den dispensasjonen Gunnar Klo AS nå har fått kan bli gjort tilgjengelig for industrien generelt.

- Sak nummer to handler om regjeringens adgang til å benytte dispensasjoner og fullmakter. Det er en annen sak. Og det som nå skjer, er stortingsregjereri.

Vil ikke loven til livs

Ystmark presiserer at Sjømat Norge ikke har til hensikt å gå til kamp mot deltakerloven med ønske om å få den fjernet.

- Det er fullt mulig å beholde deltakerloven hvis man har en klok dispensasjonspraksis som sikrer likebehandling for aktørene på kysten. Deltakerloven har verdi selv med utstrakt dispansering. Men vårt poeng er at hvis man ikke får en klok håndtering av forholdet mellom kystaktørene innenfor rammene av deltakerloven, så kan loven komme under press. Og da kan vi komme i den situasjon at hvem som helst slipper til. Så om man ønsker et kystbasert eierskap er det viktig å finne en løsning innenfor en klok praktisering av deltakerloven.