Dette melder Havforskningsinstituttet på sine nettsider. I februar var det 75 år siden den tyske ubåten «U 864» ble senket av en britisk torpedo utenfor vestlandskysten.

Sjekket for kvikksølv

Ei stor last med flytende kvikksølv ble med til bunns. Vraket ble funnet vest for Fedje i 2003. Siden 2004 har Havforskingsinstituttet tatt årlige prøver av fisk og krabbe fra området og sjekket for innhold av kvikksølv. Årets rapport, med resultat fra prøvene som ble tatt i fjor, er nå publisert.

– Resultatene føyer seg inn i en etter hvert lang dataserie.

Bare brunmat med høye nivå

Av til sammen 1118 brosmer forskerene har tatt prøver av siden 2004, har 58 hatt nivå av kvikksølv i fileten som er over grenseverdien for matsikkerhet. Det utgjør om lag èn av 20.

– Brosme tatt rett ved vraket har ikke mer kvikksølv i seg enn den som er tatt fire nautiske mil lenger sør eller nord. Nivået er heller ikke høyere enn i brosme tatt andre steder på Vestlandet.

Noe høyere verdier

Ingen av taskekrabbane som har vært fisket i 2019 eller tidligere har hatt nivå av kvikksølv over grenseverdien i klokjøttet. I innmat av krabbe har derimot forskerne funnet forholdsvis høye nivå av kvikksølv både ved vraket og nord for vraket, men ikke sør for vraket.

Kvikksølv i metallisk form

Innmaten består for det meste av rogn og hepatopankreas, som er et viktig fordøyelesorgan hos krepsdyr. Klokjøtt av krabbe og fiskefilet består av muskelvev.

– Sannsynligvis skyldes forskjellen at kvikksølvet i sedimentet er i metallisk form, som er lite tilgjengelig for opptak i muskelvev. Enkelte krabber kan likevel få i seg noe av dette slik at vi finner høyere konsentrasjoner i innmaten, sier forsker Sylvia Frantzen.

Ingen forskjell mellom områdene

25 av brosmene og 16 av krabbene var fra selve vrakområdet, resten fra fire nautiske mil sør eller nord for vraket.

To av brosmene som ble tatt ved vraket hadde nivå av kvikksølv i fileten som var høyere enn grenseverdien på 0,5 mg/kg våtvekt. Gjennomsnittet var på 0,3 mg/kg.

– Når vi tok hensyn til størrelsen på fisken var det ingen forskjell mellom de tre områdene, avslutter Sylvia Frantzen.

Ei forklaring på at kvikksølvnivåa i brosme ved vraket ikkje er høgare enn ved dei to andre lokalitetane, er at kvikksølvet ved vraket er lite metylert. Metylering inneber at metallisk kvikksølv blir omdanna av bakteriar til metylkvikksølv, som er meir tilgjengeleg for fisk og andre organismar.