I følge havforskerne har det ikke er vært en skikkelig gyteårgang siden 2004. Men fiskerne finner masse sild som er yngre enn ti år, på «feil plass».

- Silda som er fisket utenfor kysten av Troms bekrefter langt på vei forskernes slutning, mens prøver fra Norskehavet lenger sør viser et bilde med sild som er yngre enn 10 år, der nær 40 prosent av fangsten var 4-, 5- og 6-åringer. Selv om dette er enkeltprøver, indikerer det rekruttering inn i bestanden, sier administrerende direktør Audun Maråk i Fiskebåt.

- Toktet i februar 2015 blir spennende. Vi har hatt møter med Havforskningsinstituttet om gjennomføring, antall fartøy og dekningen i tid og rom. Næringsaktørene og Havforskningsinstituttet ble enige om en skisse som instituttet nå skal konkretisere. I tillegg har Fiskebåt vært i kontakt med Sildelaget for å sikre finansieringen av et revidert toktopplegg, noe Sildelaget er positiv til, sier han.