Stadyard AS i Måløy skriver i en pressemelding at de har signert kontrakt med rederiet Selfjordbuen AS, et datterselskap av Sørheim Holding AS på Halsa i Nordland om bygging av nye «Meløyfjord». Nybygget får verftets byggenummer 45 og skal leveres i mars 2021. «Meløyfjord» er designet og utviklet av Seacon as i Måløy med designbenevnelse SC45 og skal utrustes for snurrevad og not.

Rederiet er en gammel kjenning av både verft og designer, ettersom dagens «Meløyfjord» ble levert fra verftet i 2011 som bygg nr. 36, også den designet av Seacon.

Lavt energiforbruk

Fartøyet får følgende hoveddata: Lengde o.a.: 45,15 meter Bredde: 11,00 meter Dybde til hoveddekk: 4,70 meter RSW-tankkapasitet: 499 m3 Brennolje: 185 m3 Innredning arrangert for 10 personer i 2 stk 2-mannslugarer og 6 stk 1-mannslugarer

Seacon har over lengre tid jobbet sammen med Meløyfjord-rederiet for å utvikle et optimalt fartøy som er best mulig tilpasset den driften rederiet har planlagt. Rederiet har under designfasen hatt stort fokus på lav energiforbruk gjennom skrogutforming og tekniske valg. Rederiets høye fokus på kvalitet og fiskebehandling vil også bli godt ivaretatt ombord på det nye fartøyet, og det er videre lagt stor vekt på sikkerhet og komfort for mannskapet. «Dette er nybygg nummer 21 med Seacon-design, og nybygg nummer 7 med Seacon-design fra Stadyard/Blaalid. Seacon har i flere år jobbet med utvikling av nye konsepter for denne type fartøy, og som har mange likhetstrekk med større kystfartøy som Seacon tidligere har designet. Denne kontrakten er enda en bekreftelse på at Seacon har en ledende posisjon innen design av fiskefartøy, og vi setter stor pris på at rederiet har valgt oss», sier Rune-Stian Nybakk, daglig leder i Seacon AS.

Stor betydning

Stadyard AS er et kombinert nybyggings- og reparasjonsverft lokalisert i Måløy i Sogn og Fjordane. Siden overtakelsen av verftet i 2012 har Stadyard opplevd en stadig økende tilgang på arbeid, og verftet skal med denne ordren levere 3 nybygg frem til mars 2021. Stadyard legger betydelig vekt på bruk av lokale kompetente underleverandører i sitt konsept, og slik er det også med Meløyfjordkontrakten. Dermed får også kontrakten stor betydning for deltagerne i det maritime clusteret Måløy Maritime Group.

Verftet leverte nylig bygg nr. 42 Støttfjord og er i sluttfasen på søsterskipet bygg nr. 41 Trondskjær, som skal overleveres i starten av mai. I slutten av mai ankommer skroget til bygg nr. 43 Stormhav som skal overleveres i november.

Stolte redere og skipsbyggere ved kontraktsinngåelsen.