Torskekvoten på nesten én million tonn, som er 33 prosent høyere enn inneværende år, fordeles stort sett etter samme oppskrift fra i fjor. Samme fordeling av fartøykvotene - og bifangstkvote og bonuskvote som går opp nøyaktig 33 prosent. De to sistnevnte ender følgelig opp på 20.733 tonn og 4987 tonn.

Samtidig blir torskekvoten for ungdomsfiske/rekreasjonsfiske, levendelagring og den såkalte kystfiskekvoten stående uendret, på henholdsvis 7000 tonn, 300 tonn og 3000 tonn.

Forslaget som ble lagt ut i dag er imidlertid et utgangspunkt for diskusjonene i reguleringsrådet i neste uke, og Holmefjord ønsker særlig innspill fra rådet om størrelsen på avsetninger, på overreguleringa i kystgruppens fiske etter torsk, og havfiskeflåtens fiske etter hyse, bifangstordninga i kystgruppen og bonusordninga for havfiskeflåten og kyst over 21 meter.

- Fiskeridirektøren ser behovet for forenkling, men erkjenner at det er mange næringspolitiske hensyn som må vektlegges ved regulering av torskefisket. Fiskeridirektøren ønsker synspunkt på om og eventuelt hvordan man skulle grepet an en forenklingsprosess, skriver hun.

Det kan med andre orde bli sene kvelder i Bergen neste uke.