Kina, Russland og Vietnam krever heretter detaljert informasjon om norske sjømatprodusenter og produksjonsmetoder, melder Fiskebåt. Og de som ønsker å eksportere til disse landene må registrere seg denne uken.

Gjelder alle fartøy

- PHLservice leverer kontinuerlig førsteklasse norsk linefanget fisk til Kina. Alle fartøyene vi kjøper fisk fra må være korrekt registrert. Mangelfull registrering kan føre til utestenging og at fisk på veg til markedet blir stanset, sier Daniel Harbo Pinheiro i PHLservice/Leinebris AS til fiskebat.no

Frist 7. november

Det betyr at du som produsent må være registrert og godkjent for at fisken din kan eksporteres til disse landene. Mattilsynet har laget en egen registreringsløsning for dette, og fristen for å registrere seg er 7. november.

Mangelfull

De fleste produsenter står ifølge Fiskebåt allerede på listene hos de ulike landene, men listene er mangelfulle og inneholder feil som skaper unødvendige vansker ved eksport. Den beste måten å sikre at opplysningene er riktig, er at produsent selv melder inn og vedlikeholder informasjonen i listene. Derfor har Mattilsynet laget en egen løsning for dette i Mattilsynets skjematjenester.