Rekefiskeriet føyer seg inn i rekken av norske kommersielle fiskerier som har gjennomgått MSC-sertifisering og Norge befester sin posisjon som den fiskerinasjonen i verden med størst andel miljøsertifiserte fiskerier, melder råfisklaget på sine nettsider.

- Svært gunstig

- For vårt markedsarbeid er det svært gunstig å få også MSC-sertifisering på plass. Ulike markeder krever ulike merker og dette vil gjøre norske reker enda mer konkurransedyktig, heter det fra råfisklaget.

Det norske rekefiskeriet i Barenthavet foregår året rundt, og de største markedene for norske reker fra Barentshavet finner man i Storbritannia, Sverige, Finland og Norge. Dette er markeder hvor fokuset på bærekraftige produkter er økende.

Bredere utvalg

Rekefiskeriet i Barentshavet er allerede sertifisert etter standardene til KRAV og Friend of the Sea. Med en sertifisering også mot MSCs standarder, har norske rekeeksportører mulighet for å tilby produkter med et bredere utvalg av miljømerker i de viktigste markedene. Tidligere er torsk-, hyse- og seifiskeriet MSC sertifisert og med rekefisket på plass er alle de 4 store fiskeriene i lagets distrikt MSC-sertifisert. MSC-sertifikatet omfatter Norges Råfisklags førstehandsomsetning av reker fra Barentshavet og rekeflåten trenger derfor ingen ekstra Chain of Custody-godkjenning for å levere reker som skal merkes med MSC-logoen.