Fiskeridirektoratet har mottatt fem påmeldinger til forsøksfiske etter makrellstørje. Alle de påmeldte fartøyene er fartøy som fisker med ringnot.

- For å sikre at alle påmeldingene er registrert, legges listen over påmeldte fartøy ut på våre nettsider, skriver direktoratet.

Mildere krav

Det har ikke kommet inn påmeldinger fra linefartøy innen fristens utløp. Fiskeridirektoratet har derfor besluttet å utsettefristen for påmelding for linefartøy til den 30. april 2015.

Fiskeridirektoratet skriver at det for fartøy som fisker med line ikke foreligger krav om observatør fra ICCATs regionale observatørordning, men kun er krav om nasjonal observatør om bord i 20 prosent av den tiden fisket pågår.

Fem påmeldt

De påmeldte fartøyene som fisker med ringnot er:

  • H-182-AV MS Norderveg

  • H-181-AV MS Nordervon

  • H-15-AV MS Kremmervik

  • H-180-AV MS Kamøyfisk

  • SF-17-SU MS Sjarmør