Hauge har fungert i stillingen i to omganger. Dermed har hun allerede skaffet seg en solid innsikt i jobben som av Havforskningsdirektør Sissel Rogne blir beskrevet som en av de viktigste kommunikasjonsjobbene på Vestlandet.

– Det er hyggelig at hun er fra egne rekker, men hun har nådd fram i hard konkurranse etter å ha «varma opp» ei stund som fungerende kommunikasjonsdirektør. Nå begynner det langsiktige og målrettede arbeidet, sier Rogne i presentasjonen av den nye kommunikasjonsdirektøren.

Hauge har jobbet ved HI i 11 år, og sto klar til opprykk da tidligere kommunikasjonsdirektør Torny Aarbakke gikk til Skatteetaten tidligere i høst. Også høsten 2018 fungerte Hauge en periode som kommunikasjonsdirektør. Da stillinga blei lyst ut fikk hun konkurranse fra 29 andre søkere.

I tillegg til lang erfaring fra HI har Hauge bakgrunn blant anna fra journalistikk og lokalpolitikk i tidligere Os, nå Bjørnafjorden kommune.