Bakgrunnen er gårsdagens styremøte i Råfisklaget, som konkluderte med at man ikke var villig til å innkalle partene til nye forhandlinger. Det har skapt skuffelse og frustrasjon i Fylkesfiskarlaget.

- Etter en totalvurdering av situasjonen vil styret i Nordland Fylkes Fiskarlag kreve at styreleder i Norges Råfisklag snarest fratrer sitt verv og at styret konstituerer seg på nytt og tar en ny diskusjon på de framsatte kravene om nye prisforhandlinger. Dersom styreleder snarest ikke trekker seg vil styret anbefale at det innkalles til et ekstraordinært årsmøte i Norges Råfisklag så snart som mulig. Styret vil forsøke å skaffe støtte for et slikt syn fra de øvrige eierorganisasjonene, heter det i vedtaket fra Fylkesfiskarlaget, som viser til at det har vært «et unisont krav fra lagets medlemmer om at det må foretas nye minsteprisforhandlinger».

- Nordland Fylkes Fiskarlag registrerer også mange krav om at Norges Råfisklag må innkalle til et ekstraordinært årsmøte for å drøfte den situasjonen som har oppstått. Styret forstår meget god den frustrasjonen som gjør seg gjeldende i flåteleddet over at lønnsomheten i næringen reduseres dramatisk, skriver laget.