Ubåten, som i 2003 sank i russisk sone bare 130 fra grensen til Norge, er en potensiell foruresningskilde det er viktig å ha kontroll på. Båten var under slep til opphugging da den sank på 246 meter dyp med 800 kilo brukt kjernebrensel om bord.

Det nærmere tre uker lange toktet viser at det ikke er noen lekkasjer fra atomreaktorene. - I løpet av de nærmeste ukene skal vi analysere muskelprøver av torsk, hyse og sandflyndre for cesium-137 ved kjemilaboratoriet vårt, sier toktleder Hilde Elise Heldal fra Havforskningsinstituttet.

Deltakere på toktet har vært Statens strålevern, Havforskningsinstituttet og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Hovedansvarlig instans på russisk side er Det føderale byrået for hydrometerologi og miljøovervåking, Roshydromet. Toktet finansieres gjennom regjeringens atomhandlingsplan.