Av denne drøye halve milliarden sist uke utgjorde fersk torsk i Lofoten/ Salten 143 millioner kroner.

Totalomsetningen pr uke 14 i år var på 5.638 mill kroner. Dette er 374 mill kroner høyere enn til samme tid i fjor. For norske båter er det en økning på 242 mill kroner, mens utenlandske har et pluss på 132 mill kroner, melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

De største kvantaene landes fortsatt i Lofoten som har 6.522 tonn av totalkvantumet. Lofoten er størst på redskapene garn, snurrevad og line.

Vest-Finnmark er nest størst med 2.680 tonn for alle redskaper. Lofoten hadde i uke 13 størst kvantum på juksa med 390 tonn. Til forskjell fra uke 13 er juksakvantumet i uke 14 størst på Vest-Finnmarka med 876 tonn, dette er en kraftig økning fra 88 tonn i uke 13.

Råfisklagets ukeomsetning i uke 14 ble på 522,8 mill kroner som er foreløpig tall. Av dette utgjorde utenlandske landinger 108 mill kroner. Dette utgjorde 7.400 tonn rundvekt der alt er tatt med trål og autoline. Alle kvanta var frosset fisk. Av dette utgjorde frosset torsk 6.350 tonn og ble landet av 9 trålere.

For norske båter utgjorde omsetningen 414 mill kroner, fordelt med 328 mill kroner på leveranser av ferskt råstoff og 86,5 mill kroner på fryst. I uke 14 i fjor var ukeomsetningen 386,9 mill kroner. Av det var 112,1 mill kroner etter landinger fra utenlandske båter. Omsetningen for norske båter utgjorde totalt 275 mill kroner, hvorav 29.518 tonn fersk og 3.182 tonn frosset. Av dette var 11.150 tonn fersk torsk til en verdi av 192 mill kroner. Av frosset kvantum utgjorde torsk 20 mill kroner og 970 tonn.

Toppkvantumet for 2019 kom i uke 11 med 24.380 tonn fersklevert torsk til verdi 529,1 mill kroner. Kvantumet fersk torsk i uke 14 var fordelt med 6.522 tonn/143,5 mill kroner levert til kjøpere i Lofoten/Salten. Størst kvantum ble landet i kommunene Røst, Vågan, Vestvågøy, Værøy, Flakstad og Moskenes. Til sammen hadde disse 6 kommunene 6.447 tonn av totalkvantumet. Vågan kommune stod alene for 2.000 tonn av dette.