Det ble som kjent ikke loddefiske i år, verken i Barentshavet eller ved Island. Forskerne var for usikker på bestanden til å anbefale fiske, og myndighetene fulgte opp. Foran årets forskningstokt girer myndighetene opp, og ga tidlig i forrige uke grønt lys til å la sildelaget bruke inndratte midler til å finansiere et ekstra fartøy under toktet.

Fra før var «Vendla» innleid, men nå kommer også «Rødholmen» inn i toktet.

- Det er strenge regler for hva inndratte midler kan brukes til, vi har arbeidet raskt og effektivt for å få inn en søknad til departementet og klargjøre et fartøy for tokt. Næringen har lenge ønsket seg en bedre forskningsmodell på loddetoktene, noe tilnærmet det de bedriver på Island. Så da vi fikk grønt lys til å bruke 1.2 millioner av inndratte midler var det bare å hive seg rundt, sier salgsleder Kenneth Garvik i en melding på Sildelagets nettsider.

Rødholmen dro fra Tromsø før helga og skal være ute på speidetokt i 10 dager. Fartøyet skal lokalisere lodda, så skal Vendla, som startet sitt tokt i dag 4. mars, gå over de samme områdene med sine instrumenter. Vendla vil da blant annet se på loddas alder, størrelse og kvalitet.

- Det er forhåpentligvis gunstig å måle lodden når den går inn mot kysten. Arten skiller seg fra andre arter med at mesteparten dør etter gyting, så det ideelle er jo å høste av ressursen før den allikevel dør. Samtidig så ser vi jo det at lodden ikke alltid følger kalendermånedene, så det kan jo være utfordrende å estimere bestandene, sier Garvik.

Fjorårets loddefiske ga ifølge Sildelaget en førstehåndsomsetning på vel 250 millioner kroner. Av det ble 129 000 tonn og vel 330 millioner landet i Norge, vel 220 millioner og 83 000 tonn til konsum, og 110 millioner og 46 000 tonn til mel og olje.

- Det at det ikke blir loddefiske i år påvirker verdiskapningen både for fiskere og kjøpere. Det er ikke gunstig å falle inn og ut av markedet. Forhåpentligvis ligger det fremdeles en del lodde på lager, men det er overhodet ikke en ideell situasjon å sitte uten loddekvote, forteller seniorrådgiver Roald Oen i sildelaget.