Det er Fiskeriparken AS har arrangerer motivasjons- og rekrutteringsseminaret «Stolt ung fisker 2014» i Svolvær på førstkommende onsdag og rundt 100 er påmeldt.

Seminaret har som mål å gi kunnskap til næringa i tillegg til å markedsføre alle de ulike og spennende mulighetene som finnes. Dette gjøres ved å presentere interessante og engasjerende foredrag og Gründercamp som vil gi deltakere en aktiv medvirkning under seminaret.

- Vi håper at dette seminaret vil kunne inspirere dagens unge, fremtidas voksne, til en utdanningsvei og et yrkesvalg innen fiskeri – mulighetene er langt flere enn man tror, heter det i en pressemelding signert Stine Fredrikke Breivik.

Målgruppen er elever på ungdomsskoletrinnet og elever fra videregående skole (VG1 naturbruk og VG2 akvakultur) og ellers annen ungdom som kan tenke seg en framtid i en spennende og voksende sjømatnæring.

I år er det deltakere spredt fra hele Vesterålen og Lofoten, og følgende skoler har meldt seg på seminaret; Kabelvåg ungdomsskole, Vest-Lofoten maritime fagskole, Melbu skole, Sandnes skole, Sørvågen skole, Vikten skole, Myre skole, Stokmarknes skole og Sortland videregående skole, avdeling Kleiva.

Årets foredragsholder er Rolf Bjørnar Tøllefsen, kjent fra «Da damene dro». Vedlagt ligger program for dagen, og det er mange gode navn på programmet og som i fellesskap vil lage en fin ramme rundt dette seminaret.

Seminaret er gratis for deltakerne, og det vil bli servert nydelig lunsj i løpet av dagen.