Det ble levert kongekrabbe for over 20 millioner kroner. Kongekrabben ble dermed størst i verdi av fersk levert sjømat, skriver Norges Råfisklag i sin siste ukerapport. 151 båter deltar i det regulerte fisket i Finnmark og de leverte hele 97 tonn premium kvalitet hannkrabbe.

- Ellers er det god aktivitet i fisket etter både taskekrabbe og leppefisk i området fra og med Lofoten til og med Nordmøre. Selv om kongekrabben sto for den største verdien omsetningsmessig, finner vi den største aktiviteten i fisket etter torsk, sei og hyse i Finnmark med normale kvantum for årstiden, heter det i rapporten.

For havflåten er fisket for tiden labert med et spredt fiske. Det var fangster av torsk og snøkrabbe som genererte de største verdiene.