Fiskeriminister Harald T. Nesvik skriver i en pressemelding at utnyttelsen av de norske kvotene ved Grønland har vært høy i år, og at han er fornøyd med at Norge og Grønland er enige om en ny avtale for 2020.

- Det er en god avtale for norsk næring, sier Nesvik.

Kvotene blir for de fleste bestandene videreført på samme nivå som inneværende år. Det innebærer at Grønland får fiske 4 000 tonn torsk, 900 tonn hyse og 450 tonn sei, samt inntil 250 tonn bifangst av andre arter i Barentshavet.

Norge øker på sin side sin torskekvote i Grønlands sone til 1 350 tonn, og kveitekvoten økes til 30 tonn.

Blåkveitekvoten på Vest-Grønland videreføres på 900 tonn, det samme gjør kvoten for bunnlevende uer med 1 000 tonn og skolestkvoten på 100 tonn ved Øst-Grønland videreføres. Blåkveitekvoten på Aust-Grønland reduseres til 275 tonn. I tillegg har norske fartøy en kvote på 150 tonn bifangst av andre arter.

Forskingssamarbeidet mellom Norge og Grønland videreføres, særlig for blåkveite, torsk, uer og makrell.