Skroget skal ifølge verftet bygges i Gdansk i Polen, skriver sildelaget.

Fartøyet er designet og utviklet av Rolls-Royce Marine AS som også skal levere en god del av hovedutstyret.

I tillegg vil det bli utstyr fra mange lokale leverandører i nærområde.

Fartøyet har en lengde på 46 m og bredde på 12 m. Båten blir rigget for snurpe- og snurrevadfiske og også med trålgalge for senere mulighet for tråling. Fartøyet er designet med 6 RSW-tanker. 2 av tankene er rigget for levandefisk og i tillegg fryseisolert. I tillegg skal båten rigges med sug fra not og på hoveddekk blir det montert fabrikk for behandling av kvitfisk.

Innredningen blir arrangert for 12 personer i 4 enkeltmannslugarer og 4 to-mannslugarer.