- Formålet er å få en oversikt over hvilke konsekvenser næringen opplever som en direkte følge av koronaviruset. I møtet vil vi også drøfte hvilke tiltak som bør gjennomføres, både av næringen selv og av myndighetene, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. De største næringsorganisasjonene fra fiskeri- og sjømatnæringen og fiskeindustrien, fiskesalgslagene og Sjømatrådet inviteres til møtet. - Det er viktig at næringen samarbeider godt, og at myndighetene har en tett og god dialog med næringen slik at man kontinuerlig kan vurdere hvilke tiltak som er nødvendige, sier Ingebrigtsen. Det tas sikte på å avholde ukentlige møter så lenge koronasituasjonen vedvarer. Møtene avholdes digitalt.- Formålet er å få en oversikt over hvilke konsekvenser næringen opplever som en direkte følge av koronaviruset. I møtet vil vi også drøfte hvilke tiltak som bør gjennomføres, både av næringen selv og av myndighetene, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. De største næringsorganisasjonene fra fiskeri- og sjømatnæringen og fiskeindustrien, fiskesalgslagene og Sjømatrådet inviteres til møtet. - Det er viktig at næringen samarbeider godt, og at myndighetene har en tett og god dialog med næringen slik at man kontinuerlig kan vurdere hvilke tiltak som er nødvendige, sier Ingebrigtsen. Det tas sikte på å avholde ukentlige møter så lenge koronasituasjonen vedvarer. Møtene avholdes digitalt.- Formålet er å få en oversikt over hvilke konsekvenser næringen opplever som en direkte følge av koronaviruset. I møtet vil vi også drøfte hvilke tiltak som bør gjennomføres, både av næringen selv og av myndighetene, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. De største næringsorganisasjonene fra fiskeri- og sjømatnæringen og fiskeindustrien, fiskesalgslagene og Sjømatrådet inviteres til møtet. - Det er viktig at næringen samarbeider godt, og at myndighetene har en tett og god dialog med næringen slik at man kontinuerlig kan vurdere hvilke tiltak som er nødvendige, sier Ingebrigtsen. Det tas sikte på å avholde ukentlige møter så lenge koronasituasjonen vedvarer. Møtene avholdes digitalt.
- Formålet er å få en oversikt over hvilke konsekvenser næringen opplever som en direkte følge av koronaviruset. I møtet vil vi også drøfte hvilke tiltak som bør gjennomføres, både av næringen selv og av myndighetene, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. De største næringsorganisasjonene fra fiskeri- og sjømatnæringen og fiskeindustrien, fiskesalgslagene og Sjømatrådet inviteres til møtet. - Det er viktig at næringen samarbeider godt, og at myndighetene har en tett og god dialog med næringen slik at man kontinuerlig kan vurdere hvilke tiltak som er nødvendige, sier Ingebrigtsen. Det tas sikte på å avholde ukentlige møter så lenge koronasituasjonen vedvarer. Møtene avholdes digitalt.- Formålet er å få en oversikt over hvilke konsekvenser næringen opplever som en direkte følge av koronaviruset. I møtet vil vi også drøfte hvilke tiltak som bør gjennomføres, både av næringen selv og av myndighetene, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. De største næringsorganisasjonene fra fiskeri- og sjømatnæringen og fiskeindustrien, fiskesalgslagene og Sjømatrådet inviteres til møtet. - Det er viktig at næringen samarbeider godt, og at myndighetene har en tett og god dialog med næringen slik at man kontinuerlig kan vurdere hvilke tiltak som er nødvendige, sier Ingebrigtsen. Det tas sikte på å avholde ukentlige møter så lenge koronasituasjonen vedvarer. Møtene avholdes digitalt.
- Formålet er å få en oversikt over hvilke konsekvenser næringen opplever som en direkte følge av koronaviruset. I møtet vil vi også drøfte hvilke tiltak som bør gjennomføres, både av næringen selv og av myndighetene, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. De største næringsorganisasjonene fra fiskeri- og sjømatnæringen og fiskeindustrien, fiskesalgslagene og Sjømatrådet inviteres til møtet. - Det er viktig at næringen samarbeider godt, og at myndighetene har en tett og god dialog med næringen slik at man kontinuerlig kan vurdere hvilke tiltak som er nødvendige, sier Ingebrigtsen. Det tas sikte på å avholde ukentlige møter så lenge koronasituasjonen vedvarer. Møtene avholdes digitalt.