Fangsten av vågekval i uke 28 utgjorde 2 kval tatt i Vestfjorden. Fangsten på Spitsbergen er nå avsluttet. Ingen innmelding av fangst fra Nordsjøen. Den totale fangsten er nå komme opp i 406 kval. Mye vind på kysten gir vanskelige fangstforhold.