Fiskeridirektøren besluttet torsdag å øke maksimalkvoten til 500 tonn for konvensjonelle havfiskefartøy som fisker etter sei nord for 62°N, framgår det i en fiskerimelding fra Fiskeridirektoratet.

Kvoteøkningen inntrer med umiddelbar virkning.