Det melder konsernet i en pressemelding. Nøstvold (45) inntar sjefsrollen etter å ha vært assisterende direktør de siste tolv månedene.

Fra forsker til direktør

Nøstvold er fra Honningsvåg og utdannet fiskerikandidat. Som ferdig fiskerikandidat hadde hun sin første jobb som daglig leder i et av Norfra sine datterselskap, hvor hun begynte i 2003. I 2006 begynte hun som forsker i Nofima, og arbeidet der frem til 2020. Hun har også hatt delvis undervisningsstilling på universitetet i Tromsø. Nøstvold er gift og har tre barn.

Innenfor villfisksektoren er Norfra det største nordnorsk-eide selskapet. Det driver fiskeproduksjon i både Nordland, Troms og Finnmark, i kommunene Nordkapp, Karlsøy og Vestvågøy. Norfra har hovedkontor og eksportselskap i Tromsø.

120 ansatte

Totalt har Norfra 120 ansatte.vintersesongen er det ansatt noen flere, for en stor del norske arbeidstakere. Fisken som bedriftene i konsernet produserer, kommer fra den miljøvennlige kystflåten. Hvert kilo fisk gir 50 til 60 ganger så mye arbeid på land som det råstoffet som eksporteres direkte fra frysetrålerne gjennom de store fryseterminalene.

Norfra startet sin virksomhet i 1984 som et rent eksportselskap med fem ansatte. Fortsatt går mer enn 95 prosent av bedriftens omsetning til utlandet. Årlig omsetning har de seinere årene vært knapt 500 millioner kroner, men pandemien førte til en nedgang på nesten atten prosent i 2020.

Steinar Eliassen har vært administrerende direktør i selskapet siden starten, og vil være til selskapets disposisjon fremover.