På slutten av 1800-tallet var Lødingen et knutepunkt for fiskerinæringen, med flere sentrale bryggeanlegg. Nå står det derimot bare en igjen, Dampskipsbrygga. Brygga som har hatt et preg av å ha stått ubrukt, er nå i gang med å tilbakeføres til slik den var i sin storhetstid på slutten av 1800-tallet. Til dette arbeidet har styret i Kulturminnefondet nå fattet vedtak om tilskudd på kroner 600 000, skriver Kulturminnefondet i en pressemelding.

Dampskipsbrygga har en høy kulturminneverdi både lokalt og regionalt. Dens sentrale beliggenhet og planene om ny bruk av kulturminnet gjør at tilbakeføringen vil glede mange.

Målet med arbeidet er å kunne bruke brygga i forbindelse med utviklingen av reiseliv og turisme. Tilbakeføringen av brygga vil derfor gjøre kulturminnet tilgjengelig for allmennheten samtidig som det legges til rette for videre verdiskapning.

«Prosjektet med Dampskipsbrygga vil legge til rette for ny bruk og bidra til at kaia igjen kan fylles med aktivitet. Tilbakeføringen av brygga er derfor et viktig verdiskapingsprosjekt» sier direktør for Kulturminnefondet, Simen Bjørgen.

Kulturminnefondet har tidligere gitt et tilskudd på kroner 230 000 til istandsetting av utvendig kledning på Dampskipsbrygga i Lødingen.

Den trenger en god runde kjærlighet, dampskipsbrygga i Lødingen. Foto: Gunnhild Ryen/Kultuminnefondet