- Ikke tilsvarende fare for batteribrann i elektriske fiskebåter