Det melder Norges Sildesalgslag på sine nettsider.

Makrellfiskeriet i nord begynte relativt bra og det ble fisket vel 1600 tonn på kort tid ukene etter sankthansaften. Derimot har det gått trått siden, og den siste halvannen uken har det blitt meldt inn vel 390 tonn fordelt på 18 fartøy. I fjor på samme tid var det i overkant av en 30 båter i sving, og man hadde langt over det dobbelte innmeldt.

- De siste dagene har det blitt fisket makrell inne i fjorden på Senja, men den står helt oppe i fjæresteinene og er vanskelig å få tak i, forteller salgskonsulent Henning Grande.

Salgsdirektør Knut Torgnes forteller at man selvsagt hadde håpet at fiskeriet skulle utvikle seg bedre enn det gjorde.

- Går man et par år tilbake stod en del av den låssatte makrellen i sør usolgt, mens nå går alt unna kontinuerlig.

Nordsjøsild

Den siste halvannen uken har det blitt meldt inn sild fra både EU-sonen og norsk sone.

- De gode prisene har nok ført til at flere fiskere har fått avbrutt sommerferien sin, fartøyene står hovedsakelig et par nautiske mil fra grensen i begge retninger rundt 59 grader nord.

I alt vært 14 fartøy i sving som har fisket i overkant av 9100 tonn på halvannen uke. I fjor på samme tid ble det fisket knappe 1000 tonn fordelt på 5 båter.

Laksesild

Liegruppen driver som kjent forsøksfiske på laksesild og har den siste uken meldt inn 310 tonn, totalt i år har det blitt fangstet 800 tonn med den mesopelagiske fisken mot ingenting i fjor.

- Det blir veldig interessant å følge med på hvordan dette fiskeriet vil utvikle seg og hvilke produkter som kommer ut av det, forteller Torgnes.

Av øyepål den siste tiden har det blitt fisket vel 3200 tonn fordelt på ti båter, mot fjorårets seks båter.

- Vi ser optimistisk på resten av året og satser på å havne på rundt samme omsetningsnivå som i 2018, avslutter Torgnes.