I Sjømatrådets siste rapport om koronavirusets konsekvenser for sjømateksporten slås det nok en gang fast at restaurantmarkedet ligger nede, og at etterspørselen dreies over mot dagligvare, og da spesielt som ferdigpakkede og fryste produkter.

- Om vi sammenligner påskeeksporten med påskeuken i fjor (uke 16), ser vi en økning i eksporten av både laks og torsk til bearbeidingsmarkeder som Polen og Nederland. Dette er markeder som videreforedler fisken til konsumferdige produkter for salg i dagligvarehandelen, sier Paul Aandahl, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

Torskeeksporten økte i påskeuken

- Eksporten av fersk torsk økte med 56 prosent i påskeuken sammenlignet med påskeuken i fjor til 1033 tonn. I tillegg til Danmark som er et tradisjonelt omlastingsmarked, ser vi en vekst til videreforedlingsmarkedene Nederland og Polen. Også for skreien var det en vekst i påskeuken på 11 prosent til 131 tonn, sier Ingrid Kristine Pettersen, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

- Veksten skyldes i stor grad godt vær og gode leveranser av fersk torsk gjennom påskeuken, sier Pettersen.

Ned for tørrfisk, opp for salt- og klippfisk

- Veksten i eksporten av klippfisk og saltfisk fortsatte også forrige uke, målt mot påskeuken i fjor. Vi ser derimot et betydelig fall i eksporten av tørrfisk, både i volum og pris. Dette må ses i sammenheng med de store utfordringene hovedmarkedet Italia møter under koronakrisen i landet, sier Pettersen.

- I Portugal spises det tradisjonelt mye klippfisk i påsken, og til tross for stor usikkerhet i forbindelse med koronakrisen, rapporteres det om at salget av klippfisk gikk fra normalt til usedvanlig godt i år. En kjede rapporterte om “større etterspørsel etter klippfisk enn påskeegg”, sier Johnny Thomassen, Sjømatrådets fiskeriutsending til Portugal.

- Ved inngangen til 2020 var den brasiliansk realen allerede svak målt mot US dollar. I mars falt den ytterligere som følge av koronaviruset og fall i oljeprisen. Valutasvekkelsen på 31 prosent har kraftig redusert kjøpekraften til brasilianerne, og klippfisken møter lavere etterspørsel i markedet. Så langt i år er volumet redusert med 26 prosent og verdien 22 prosent, sier Øystein Valanes, Sjømatrådets fiskeriutsending til Brasil.

Valuta-effekt

- Vi ser en fortsatt prisvekst for de fleste produktene målt i norske kroner, men det er et betydelig prisfall målt i euro spesielt for ferske produkter sammenlignet med påskeuken i fjor. De konvensjonelle produktene som klippfisk og saltfisk holder fortsatt høyt prisnivå også målt i andre valutaer, sier Pettersen.

.