Dette er besøkstallene for 2019:

Tirsdag: 6952

Onsdag: 8774

Torsdag: 8557

Fredag: 3811

Prosjektleder Kari Steinsbø og daglig leder Kristian Digre kan se tilbake på fire fantastiske dager på messeområdet i Trondheim. Nesten 700 utstillere har jobbet utrettelig for å gjøre Aqua Nor til en stor suksess – 40 år etter at den første oppdrettsmessen ble arrangert.

– Utstillerne har også registrert at det er mange som har tatt turen, og de forteller meg samtidig at det er relevante mennesker som kommer innom standen, sier prosjektleder for Aqua Nor, Kari Steinsbø. – Et annet trekk er de mange internasjonale besøkende. Alt dette stemmer godt med vårt mål om å være næringas viktigste møteplass og et internasjonalt utstillingsvindu for oppdrettsteknologi.

Faglig program i utvikling

Messens nye daglige leder, Kristian Digre, har fått de samme tilbakemeldingene fra utstillerne. Han mener det kan knyttes opp mot utviklingen i programmet.

– Det faglige programmet har utviklet seg veldig. Vi får tilbakemeldinger fra deltagere fra utlandet om at vi er den ledende messen innen akvakultur.

Steinsbø sier at tilreisende fra utlandet kommer til å merkes i minst like stor grad ved neste messe.

– Paviljongene med internasjonale utstillere har vært populære blant besøkende. Signalene fra de tilreisende utstillerne har også vært veldig positive – de ønsker å komme tilbake neste gang, sier hun.

Vil løfte frem FoU

Digre sier også at messen skal videreutvikle både det faglige og det sosiale innholdet i tiden frem mot Aqua Nor 2021.

– Det faglige innholdet skal videreføres og utvikles videre. Aqua Nor er en teknologimesse, så vi ønsker å bidra aktivt til at alt av teknologi, forskning og utvikling aktivt blir løftet frem.

Sosiale møtesteder viktig

Det sosiale rundt messen er også viktig for mange, og også dette punktet jobbes det videre med.

- Solsiden er en flott arena og vi ser allerede på muligheter for å videreføre og videreutvikle det som sosialt møtested.

Ny arena på Nidarø

Etter en omfattende byggeperiode er nå Trondheim Spektrum nærmest som en ny messearena. Utbyggingen ble ferdigstilt kort tid før messa, og Aqua Nor var følgelig det første store arrangementet som ble gjennomført i «nye» Spektrum.

– Nå har vi lært veldig mye om gjennomføringen herm som vi tar med oss videre til Nor-Fishing i 2020 og Aqua Nor i 2021. Jeg må også få si takk til alle utstillerne som har taklet nye retningslinjer rundt transport og logistikk på en fantastisk måte, og som har hatt forståelse for at små utfordringer kan oppstå i et helt nytt bygg, sier Steinsbø, som umiddelbart starter planleggingen av Nor-Fishing 2020 og Aqua Nor 2021.

– Vi sier tusen takk for i år til alle som har deltatt, og ønsker velkommen tilbake neste gang, avslutter Digre og Steinsbø.

(Pressemelding)