Organisasjonen Fremtiden i Våre Hender karakteriserer satsingen på oppbyggingen av flyterminalen for fiskefrakt på Gardermoen som en klimabombe, som allerede gjør vondt verre for oppdrettsnæringas fotavtrykk.

- Vi er i en absurd situasjon hvor oppdretterne bruker villfisk og soya fra Sør-Amerika i fiskefôret, for å deretter fly laksen tilbake som luksusmat til Asia og USA. Dette er en enorm ressurssløsing, og en særdeles lite bærekraftig bedriftsmodell. De har en snever definisjon av bærekraft og driver «lurendreierpolitikk» der statistikken vris og vrenges på, sier leder for Fremtiden i Våre Hender, Anja Bakken Riise til NRK.

Hun mener oppdrettsnæringa også må ta med transport i miljøstatistikken sin. Og hun er ikke i tvil om hvilket lys det vil stille næringa i.

- Økt eksport med fly vil selvfølgelig føre til økte utslipp, det er et uunngåelig faktum. Skal vi ta klimautfordringene på alvor, kan vi ikke fortsette slik, sier hun til NRK.

Fremtiden i Våre Hender har beregnet at eksportveksten vil føre til at man i 2030 vil bruke rundt 2 millioner tonn CO to ved eksporten bare til fire utvalgte land i Asia.

Fiskeriminister Per Sandberg karakteriserer kritikken som komisk.

- Vi eksporterer 95 prosent av sjømaten vår. Vi skal vokse fem ganger frem til 2050 på produksjon og eksport av sjømat. Jeg vil spørre Fremtiden i Våre Hender hva en skal gjøre for å få eksportert sjømaten, skal en bære den ut? spør Sandberg ifølge NRK.