Dette skriver Kyst.no om saken:

«I en artikkel på Kyst og Fjord hevdes det at det nå er vitenskapelig belegg for en sammenheng mellom en påstått nedgang i rekebestanden og utbredelse av oppdrettsnæringen. Grunnlaget er forskning som er utført på kitinhemmere. Men forskeren bak studien sier til Kyst.no at hun ikke har slike data».

Kyst og Fjord har i ettertid kontaktet Bechmann, og spurt om hun faktisk er blitt feilsitert i den aktuelle artikkelen. Hun svarer at artikkelen «sier ikke mye galt», men at den «indikerer at vi har felt-data som korrelerer effekter i felt og nedgang i rekepopulasjonen. Det har vi ikke».

- Så vidt jeg vet er det dessverre ikke vitenskapelige data på nedgang i rekebestander ulike steder, korrelert til hvor mye oppdrett/bruk av pesticider det er. Jeg tror på fiskernes forklaringer, men tro holder ikke i denne bransjen. Data trengs, skriver hun.

Bakgrunnen var et miniseminar under Norfishing for to uker siden, der Bechmann redegjorde for et prosjekt utført av et internasjonalt forskningsteam som har undersøkt effekten av medisinfôr på reker. - Forsøkene viser nesten 60 prosent dødelighet for både rekelarver og voksne reker som utsettes for medisinfôr i opptil to uker. Selv én dags eksponering av larver for smuler av medisinfôr ga høy dødelighet, sa Bechmann til Kyst og Fjord.

Dette var en av flere konklusjoner fra forsøkene, som førte til at Kyst og Fjord skrev at «Dermed har bekymrede fiskere fått vitenskapelig belegg for det de har bekymret seg for lenge; at det er en klar sammenheng mellom utbredelsen av oppdrettsnæringa og nedgangen i rekebestanden.»

Lenker:

http://www.kystogfjord.no/nyheter/forsiden/Lakselusmedisin-dreper-reker

http://kyst.no/nyheter/jeg-har-ikke-uttalt-meg-om-bestandseffekter/

http://forskning.no/hav-og-fiske-fiskehelse-fiskesykdommer/2015/07/reker-dor-av-lakselusmedisin