Bærekraftig havbruk og polarforskning blir hovedtema når mer enn 600 av verdens fremste marine forskere samles til ICES (Det internasjonale råd for havforskning) årlige vitenskapskonferanse i Bergen.

Havforskningsinstituttet er vertskap for kolleger fra hele verden fra 17. til 21. september og det er leder for instituttets akvakulturprogram, dr. Karin Boxaspen, som holder åpningsforedraget om bærekraftig akvakultur. Akvakultur er kanskje den matproduksjonssektoren som vokser raskest i verden i dag og i mange land er forskning på interaksjonen mellom akvakultur og miljø høgt på agendaen, melder Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

Det internasjonale råd for havforskning, ICES, er verdens største organisasjon for marin forskning og rådgiving. I tillegg til bærekraftig akvakultur og oseanografi og økologi i Arktis sett i lys av klimaendringene, blir det 18 temasesjoner som dekker alt fra effekter av fornybar energiproduksjon på livet i havet til sporbarhet av fisk og fiskeprodukt.