Kystfiskarlaget er svært bekymret for utviklingen utover året, ettersom leteselskapene nå vil trappe opp sin jakt etter olje i Barentshavet. Laget frykter at fiskerne vil få store problemer, og viser til tidligere erfaringer som spesielt kystfiskerne har opplevd.

Fempunkts forslag

Styret i kystfiskarlaget ber derfor fiskeriministeren ta tak og sørge for at fiskerne får levelige forhold. Samtidig har de laget et fempunkts vedtak til Nærings- og fiskeridepartementet der de foreslår følgende:

1. Seismikkaktivitet påfører fiskerne store fangsttap. Norges Kysfiskarlag ber regjeringen stramme inn adgangen til seismikkskyting på fiskefeltene. Dette kan gjøres ved å begrense adgangen til fri skyting av seismikk. Tidspunkt for seismikkaktivitet må under alle omstendigheter fastsettes etter konsultasjoner med fiskernes organisasjoner, og fiskerimyndighetene.

2. Norges Kystfiskarlag ber regjeringen innføre et skatte-/avgiftsregime på all seismikkaktivitet i norske havområder. Det må dernest etableres en offentlig erstatningsordning som skal dekke fiskernes tap påført av seismikkaktivitet.

3. I dag er det skadevolder som avgjør erstatningsbeløp til fiskere som har lidt tap som følge av seismikkaktivitet. Denne ordningen må endres til en erstatningsnemd som sammensettes av habile representanter.

4. Fiskerdirektoratets fangstdata fra før, under og etter eventuell seismikkskyting legges til grunn for erstatning. Ved å bruke direktoratets fangstdata vil en enkelt dokumentere hvilke fiskefartøyer som eventuelt har krav på erstatning.

5. Når det er spørsmål om og når seismikkskyting kan gjennomføres på felt eller lokasjoner, er det – med henvisning til petroleumslovens § 10-1, fiskerimyndighetene som skal ha det avgjørende ord, ikke oljedirektoratet slik som nå.