I 2016 gjorde ICES en metoderevisjon av bestandsberegningsmodellen for sei i Nordsjøen. ICES har oppdaget at en feil da ble innført i modellen, melder Havforskningsinstituttet.

Feilen har resultert i at mengden sei ble overvurdert og påfølgende kvoteråd for høye. Dette har trolig gitt noe overfiske i 2017 og 2018. Seibestanden er likevel på et trygt, biologisk nivå.

ICES vil nå gjennomføre en ekstraordinær metoderevisjon for sei i Nordsjøen for eventuelt å gi et revidert kvoteråd for 2019. Dette er planlagt ferdig i løpet februar.