Fartøyet blir rederiets tredje nybygg, og skal erstatte nåværende Havsnurp, levert fra Karstensens Skibsværft i 2013, skriver sildelaget.

Fmilieredreri

Rederiet ledes i dag av brødrene Jan Andre og Tor Inge Stølen samt brødrene Ken-Arve og Oddbjørn Hole. De har overtatt etter Karsten Stølen og Kjell Inge Hole som etablerte rederiet i 1985.

Båten eies og drives av Fiskebåtrederiet Havsnurp AS. Selskapet ble stiftet i 1983 som et fartsrederi og gikk samtidig til innkjøp av sin første båt; Havsnurp. I 1997 ble selskapet omgjort til et aksjeselskap som nå bestilles blir den fjerde Havsnurp-båten i rekken.

Hovedsakelig pelagisk

I hovedsak fisker Havsnurp AS etter pelagiske arter opp har kvoter på Makrell, NVG Sild, Nordsjøsild, Lodde, Kolmule, Tobis, Øyepål, Brisling og Vassild.

Fiskeriene foregår fra Nordsjøen i sør og Barentshavet i nord, samt rundt Island og vest for Irland. I tillegg drifter selskapet også i utenlandske soner og i internasjonalt farvann.