Det heter det i en pressemelding fra fiskarlagets nordlige avdeling.

- Vi ser det som viktig at sikkerheten til fiskerne langs kysten blir ivaretatt, men vi har selvfølgelig også medfølelse med personellet innen 330-skvadronen som gjør en utrolig god jobb med de ressurser de rår over, mener laget.

- Vi kan ikke akseptere at fiskerne og andre må stille sin lit til helikoptre som kommer til å nærme seg 50 år når de etter planen skal skiftes ut om nærmere 10 år, og som allerede har et betydelig og kostbart teknisk servicebehov.

Fiskarlaget Nord forlanger at myndighetene finner en midlertidig løsning som bedrer helikopterberedskapen betydelig, og at arbeidet med dette settes i verk umiddelbart.

For Fiskarlaget Nord er det nærliggende å tenke oss innleie av egnede helikopter, eller forpliktende samarbeidsavtale(r) med part(er) som kan stille helikopter til disposisjon på kort varsel når behovet oppstår. Dagens situasjon er ikke akseptabel, heter det fra Fiskarlaget Nord.