- Forskning og utvikling på teknologi-området er avgjørende for lønnsomhetenen i store deler av næringen, både på flåtesiden og i industrien.Utviklingen skjer i stor grad i samspillet mellom teknologileverandør og en sjømatbedrift. Da må også de virkemidler næringen har til FoU være innrettet på dette samspillet, skriver FHF i en pressemelding.

Det er bakgrunnen for at FHF nå utlyser totalt 24,6 mill. kroner til konkrete teknologiprosjekter, der en forutsetning er samarbeid mellom sjømatbedrift og teknologileverandør.

Utlysningen dekker feltene fartøyteknologi, konvensjonell industri, pelagisk industri, rekeindustri og filetindustri hvitfisk.