I et høringsbrev sendt ut fredag tar Fiskeridepartementet initiativ til å gjøre endringer i forskriftene som regulerer kvalfangsten, i et forsøk på å få flere båter til å delta. Som tidligere beskrevet er deltakelsen i kvalfangsten synkende for hvert år som går, til tross for en romslig kvote å fange på.

Årets kvalfangst starter 1. april, og departementet har derfor sendt ut saken med bare tre ukers høring, slik at eventuelle endringer kan gi effekt allerede i år.

Departementet peker på to områder av forskriftene de vil endre:

1: Erfaringsvilkåret

- Situasjonen i næringen i dag er annerledes enn da aktivitetskravet ble innført i 1993. Totalkvoten er høy og uttaket av vågehval lavt. I perioden 2013-2019 er gjennomsnittlig kvoteutnyttelse på ca. 47 % og lavest utnyttelse i perioden er ca. 33% i 2019. For å stimulere til økt rekruttering til hvalfangsten kan det være hensiktsmessig å lempe på kravet til tidligere deltakelse i hvalfangst, skriver departementet i høringsbrevet.

De mener fortsatt det er viktig at noen om bord har erfaring fra hvalfangst, og holder muligheten åpen for å stille vilkår om at eier eller en eller flere fra mannskapet skal ha erfaring fra hvalfangst i ett av de siste seks årene, slik at det ikke kreves at utelukkende eier selv må ha en slik erfaring.

2: Kondemneringskravet

Departementet har bedt Fiskeridirektoratet innarbeide et forslag i høringsbrevet som gjør det mulig å benytte et fartøy som er kondemnert gjennom strukturkvoteordningen dersom fartøyet bare skal brukes til vågehvalfangst. Et slikt unntak ble innført for rene reketrålere i 2014. Bakgrunnen for at dette tiltaket ble gjennomført for reketrålere, er i følge departementet sammenlignbart med situasjonen for det tilgjengelige kvotegrunnlaget på vågehval og hvalfangstnæringen som sådan. I likhet med situasjonen for reketrålere er det få deltakere og lav aktivitet i hvalfangsten, skriver departementet.

Les hele høringsbrevet her.