De to første maskinene, er allerede på plass av en pakke på til sammen fire maskiner bestående av to filetmaskiner, en nakke/hodekapper samt en skinnemaskin.

- Vi har revet ut hele den gamle skjærelinja og bygger den nå opp med helt ny teknologi, forteller daglig leder og hovedaksjonær i Tobø-Fisk AS, Thor Bjarne Stabell.

Fornying

I stedet for å stresse med å skaffe seg råstoff på denne årstiden, har de brukt den siste måneden til å fortsette moderniseringsprosessen ved fiskeindustrianlegget som startet for ett år siden. Den neste måneden vil de bruke på installasjonsarbeid og oppbygging av en helt nye filetlinje basert på islandsk teknologi.

- Vi vil prøvekjøre det nye anlegget i desember. Da skal skjæremaskinene være installert slik at vi kan starte fininnstillingen i god tid før neste års torskesesong, sier Stabell.

Bytter ut Baader

Fram til i dag har det i all hovedsak gått i teknologi fra den tyske produsenten Baader. Nå skiftes den ut, men Stabell framholder at det ikke betyr at de er misfornøyd med Baader-produktene.

- Nei på ingen måter, men vi har tro på at teknologien fra Curio vil gi oss en bedre stabilitet, samtidig som vi forventer å få et økt filetutbytte per kilo fisk, sier Stabell.

Mens Baaders skjæremaskiner først og fremst er bygd for middels størrelse på fisk, vil den nye skjærelinja kunne håndtere torsk på opp i 12 kilo.

- Vi har kjøpt en maskin for middels størrelse og en for større fisk. Det vil forhåpentligvis gjøre oss langt mer effektiv ettersom vi vil få større mengder filet ut av skjæremaskinene uten å øke antall fisk.

Investert for 14 mill

Ombyggingen av filetavdelingen er en fortsettelse av en fornyelsesprosess som har pågått ved Tobø-fisk det siste året. Tidligere i år har bedriften investert i et helt nytt fiskemottak – som er den nærmeste man kommer et automatisk fiskemottak. Denne investeringen beløpet seg til flere millioner kroner, slik at de samlede investeringene i år vil bli på mellom 13- og 14 millioner kroner.

Erfaringene fra mottaket viser allerede at man her sannsynligvis har tjent inn hele mottaksinvesteringen på to år. Klarer man det samme på filetavdelingen, vil Tobø-Fisk bli et superlønnsom filetanlegg som er spesielt godt utrustet til å håndtere den stadig tøffere konkurransen i filetmarkedet.