- Vi får en dyktig kvinne med på laget, som kjenner fylkesmannsembetet og oppgavene godt, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Midlertidig

Det pågår for tiden en utredning av fylkesmannsembetenes struktur. Ingvild Aleksandersen er derfor konstituert i et midlertidig embete. Eventuelle endringer i strukturen blir iverksatt senest 1. januar 2019.

Aleksandersen kommer fra stillingen som assisterende fylkesmann i Finnmark. I tillegg til å være stedfortreder for fylkesmann Gunnar Kjønnøy, har hun hatt et særlig ansvar for strategisk utvikling, virksomhetsstyring og det indre liv hos Fylkesmannen. Assisterende fylkesmann har også et overordnet ansvar for Fylkesmannens forhold til kommunene på de ulike områdene vi forvalter. Disse erfaringene ta hun med seg når hun nå skal lede embetet fram mot 2019.

Bred erfaring

Aleksandersen er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, har vært juridisk leder i Finnmark fylkeskommune, privatpraktiserende advokat, dommerfullmektig og advokat og nestleder i Finnmarkseiendommen.