– Jeg er glad for at dette spørsmålet tas på alvor, for det er framtida til fiskerinæringa det er snakk om. Hvordan vil den se ut? Hvilken rolle vil den spille? Det er viktig for norsk næringspolitikk at man vet hvem som utgjør arbeidskraften i fiskerinæringen, sier professor Jan Petter Johnsen.

Johnsen er professor i fiskeriforvaltning og fiskeriorganisering ved UiT Norges arktiske universitet og har jobbet med rekruttering til fiskeflåten i nærmere 20 år.

– Det er et tema som ofte blir diskutert, men som det ikke alltid er så lett å få midler til, sier Johnsen.

Stor undersøkelse

Forskningsrådet deler ut til sammen88 millioner til 15 nye forskerprosjekter, for å få grunnleggende kunnskap om sentrale felter innenfor marin forskning. Forskningsprosjektet om rekruttering til fiskerinæringen skal kartlegge hvordan internasjonalisering$50 av arbeidsmarked, konkurranse fra andre næringer, strukturpolitikk og bruk av utenlandsk arbeidskraft har påvirket rekrutteringen til fiskeflåten. Prosjektet er en videreføring av et tilsvarende prosjekt fra 2006, som også var finansiert av Forskningsrådet.

1500 personer

– I 2007 gjennomførte vi en stor spørreundersøkelse blant 1000 personer, halvparten eiere og halvparten mannskap, og denne vil bli gjentatt nå. Kanskje vi utvider til 1500 personer, for å få dekket opp noen flåtegrupper som var dårlig representert i den første undersøkelsen, sier Johnsen.