- I løpet av uke 33 er det omsatt 74 tonn kongekrabbe til en verdi av 21,4 mill kroner. En nedgang fra uke 32 da det ble omsatt hhv. 90,5 tonn til en verdi av 26,3 mill kroner, melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

68,9 tonn er tatt i det regulerte fisket av 130 båter, og 4,9 tonn er tatt i det uregulerte fisket av 42 båter. A-kvalitets hannkrabbe i det regulerte fisket betales i gjennomsnitt med 327,72 kr/kg, en liten økning fra uke 32 da gjennomsnittet var 325,70 kr/kg.

Fordelt per fangstområde og for regulert og uregulert samlet var det størst aktivitet i Porsangerfjorden med 22,9 tonn, deretter følger Tanafjorden med 15,3 tonn og Laksefjorden med 14,7 tonn.

I fiske etter andre skalldyr utgjorde taskekrabbefisket i sør utgjorde 200,8 tonn til en verdi av 2,5 mill kroner i uke 33. Av dette kvantumet ble 86 tonn levert i Sør-Trøndelag, 53,2 tonn på Helgeland, 32,8 tonn i Lofoten, omtrent 15 tonn på Nordmøre og 13 tonn i Nord-Trøndelag. 119 båter stod for disse leveransene.

Omsetningen av kystreker i uke 33 utgjorde 16,4 tonn til en verdi av 1,4 mill kroner. Av totalen var nesten 13 tonn koktreker og resterende råreker til pilling. Det var 23 båter som stod for disse leveransene. Omtrent 5 tonn er fisket i Lyngenfjorden.