SV, Venstre, Rødt og Senterpartiet i Nordland reiser front mot liberalisering av fiskeressursene i forbindelse med fylkestinget som avholdes denne uka.

Fylkestinget behandler nå høringa som fiskeriminister Elisabeth Aspaker H, har sendt ut om endringer i deltakerloven.

– Vi ser nå at den blå-blå regjeringa setter sitt stempel på norsk fiskeripolitikk. Ved første øyekast kan endringa se tilforlatelig ut, sier Steinar Friis fra Senterpartiet, men den vil åpne for endringer som betyr et brudd med dagens lovgiving, skriver Bladet Vesterålen.

– Departementet innrømmer i sitt høringsdokument at dette er legalisering av en etablert praksis som er i strid med dagens lovgiving. Nå legger man opp til å endre loven, sier Rødts representant Ingeborg Steinholt ifølge samme avis.

– Jeg er særlig overrasket over Ap og KrF, fordi vi vanligvis har stått sammen i denne type saker, mener Marit Tennfjord fra SV.

– Dersom lovendringa vedtas slik den foreslås, må det medføre en ny formulering av havressurslova § 2. Slik vi ser det vil da vil de viltlevande marine ressursane ligge til fiskebåtrederne, de norske så vel som de utenlandske, hevder Friis fra Sp.