Linefisket uten for Øst-Finnmark har vært solid de siste ukene med jevne fangster på mellom 2- og 300 kilo på stampen. Dermed har kystflåten kunne levere en betydelig andel av fangstene som er landet den siste måneden. Sist uke var ikke noe unntak, tross uværet som slo over landsdelen på tampen av uka. Av en samlet torskeleveranse på 1.690 tonn, leverte kystflåten som drifter utenfor Øst-Finnmark 1.060 tonn - der 640 tonn var tatt på line.

Råfisklagets omsetning i uke 47 ble 181,0 millioner kroner, som i sin helhet kom etter landinger fra norske båter. Av det utgjorde fryst råstoff 127,1 millioner kroner og ferske landinger 53,8 millioner kroner. Totalen var litt ned fra uka før.

Omsetningen så langt i år, per uke 47, er nå oppe i 10,6 mrd kroner, som er 150 millioner kroner ned sammenlignet med fjorårets total til samme tid. Men reduksjonen skyldes at omsetningen for utenlandske båter er ned med vel 600 millioner kroner, mens for norske båter er omsetningen økt med 460 millioner kroner.